Účetnictví lze založit ještě před vydáním živnostenského listu

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je předmětem účetnictví účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření (§ 2). Tentýž princip lze v zásadě vztáhnout i na daňovou evidenci.

V praxi to znamená, že pokud máte řádně zdokladováno, co jste si k provozování své živnosti pořídil a prokážete smysluplné využívání těchto věcí pro své podnikání případné kontrole finančního úřadu, mělo by to být v pořádku. Náklady (výdaje) spojené se založením živnosti, tak není problém zahrnout do účetnictví.

 

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.