Daňové přiznání

Potřebujete sestavit přiznání k některé z daní a nevíte si rady? Víme, že zpracování přiznání přináší účetním jednotkám mnohdy velké potíže a zbytečně nad tím tráví čas. Neváhejte a obraťte se s tímto úkolem na naší společnost. Nabízíme sestavení přiznání k

 

daňové přiznání
  • dani z příjmů fyzických osob
  • dani z příjmů právnických osob
  • dani z přidané hodnoty (vč. kontrolního hlášení a souhrnného hlášení)
  • dani silniční
  • dani z nemovitých věcí a další


Zároveň nabízíme i sestavení výkazů zisku a ztráty, rozvahy, přehledu o finančních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu stejně tak jako sestavení povinné přílohy k účetní závěrce pro právnické osoby.