Chystané změny v oblasti DPH pro společníky společnosti bez právní osobnosti

07.02.2017

Plánované změny v oblasti DPH pro rok 2017, které jsou součástí připravovaného daňového balíčku změn, by se mohly dotknout i společníků společnosti bez právní osobnosti (dle dřívější terminologie sdružení bez právní subjektivity).

Sněmovní tisk č. 873, který je aktuálně ve třetím čtení a který, bude-li schválen, by mohl platit od 1. 4. 2017, obsahuje i poměrně velký balík změn v oblasti DPH.

Podstatným způsobem mění i aplikaci DPH u společníků společností bez právní osobnosti, tj. dřívějších sdružení bez právní subjektivity.

Klíčovou navrženou změnou je to, že nově by si měl každý společník plnit povinnosti samostatně.

Změny se projeví ve více ustanoveních (např. v § 4 odst. 3, § 6a, § 13 odst. 4 písm. d), § 14 odst. 3 písm. c), § 73 odst. 7, § 95, § 100 odst. 4, § 101b odst. 2, § 102 odst. 4, § 106c a dalších).

Navrhuje se, aby si každý společník společnosti bez právní osobnosti plnil povinnosti vůči DPH samostatně sám za sebe, nikoliv prostřednictvím určeného společníka, jak je tomu dosud. To mj. bude znamenat, že každý ze společníků si bude z pohledu DPH sledovat obrat jen sám za sebe, a také bude možné, aby někteří společníci byli plátci DPH a jiní ne.

Navržená přechodná ustanovení hovoří o tom, že bude možnost zachovat stávající stav ještě pro dva následující roky, tj. 2017 a 2018. A dále novela umožní, aby společníci společnosti byli součástí skupiny podle § 5a až 5c ZDPH (dosud to ZDPH neumožňuje).

»zpět do archivu novinek